Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Informace o veřejném osvětlení